Klant: ECOD

Het Expertisecentrum Opleidingskunde Defensie (ECOD) verzorgt de opleidingen voor iedereen die een rol speelt binnen Defensie opleidingsland. Toekomstige opleiders, mentoren, ontwerpers en ontwikkelaars van opleidingen worden hier klaargestoomd om na hun opleiding bij hun eigen defensieonderdeel succesvol aan de slag te gaan. Hier kunnen zij de verschillende vaardigheden en toolings inzetten die zij bij het ECOD geleerd hebben om zo onderwijs nog verder te verbeteren binnen Defensie. En onder deze standaard ondersteunende leermiddelen valt nu ook GPAL.

“Door GPAL al te introduceren bij het ECOD, planten we een zaadje bij de toekomstige ontwerpers en ontwikkelaars van opleidingen. Vervolgens gaat dat vanzelf naar een opleider die voor de klas staat en zo wordt het gebruik van GPAL steeds bekender door heel Defensie heen.”
– Corné

 

Implementeren in een grote organisatie: Het begint bij opleiders en ontwerpers 

Naast het gebruik van GPAL in de leerlijnen zelf, is GPAL een van de standaard ondersteunende leermiddelen die aan leerlingen worden aangeboden tijdens de opleiding. Een perfect voorbeeld van hoe GPAL systematischer gebruikt en uitgerold kan worden in een grote organisatie zoals Defensie. Zo worden bij de opleiding toekomstige opleiders, ontwikkelaars, ontwerpers en begeleiders al warm gemaakt voor GPAL en zien zij vaak ook de meerwaarde in. Deze cursisten kunnen na hun opleiding bij het ECOD zelf kiezen welke vorm van onderwijs het best past bij de leervraag van hun organisatie. GPAL is nu een van de standaard toolings die deze opleiders en les ontwerpers straks kunnen gaan inzetten. Zo wordt GPAL steeds bekender binnen de verschillende opleidingen van verschillende defensieonderdelen. 

“We willen de vraag naar GPAL echt vanaf onderen laten komen, dat straks de opleiders en ontwerpers/ontwikkelaars zelf samen werken en zien waar GPAL iets kan toevoegen aan hun opleiding.”
– Leo

 

Practice what you preach

Binnen het ECOD wordt GPAL gebruikt binnen alle leerlijnen. In leerlijn 1 en 2, waar instructeurs en mentoren worden opgeleid, wordt GPAL ingezet om via duidelijke instructievideo’s algemeen lesmateriaal en opleidingskundig gedachtegoed snel over te brengen bij de doelgroep. GPAL wordt dan niet expliciet gebruikt in de lessen, maar blijkt een perfect middel om studenten te ondersteunen in het opfrissen van kennis. Ze leren GPAL al kennen en kunnen veel lesstof nog eens nazien als ze eenmaal aan het werk zijn bij hun eigen defensieonderdeel. 

“Het gebruik van GPAL is geen verplichting om te gebruiken bij het ontwikkelen van opleiding, maar we proberen wel mensen te introduceren met de mogelijkheid. Wij zien er heel veel potentie in en daarom hebben we het wel in alle leerlijnen ondergebracht.”
– Corné

Ook in leerlijn 3 wordt GPAL ingezet. Zo vertelt Leo, werkzaam in leerlijn 3, dat het ECOD een diversiteit aan toolings aanbiedt die leerlingen later kunnen gebruiken in het schrijven en ontwerpen van opleidingen in hun eigen defensieonderdeel. Die diversiteit is ook nodig; geen enkel defensieonderdeel is hetzelfde en de leer- en kwalificatiebehoeften van onderwijs is bij de marine begrijpelijk erg anders dan bij de luchtmacht. Toekomstige opleiding ontwerpers moeten op die behoefte in kunnen spelen en een gepaste vorm van onderwijs toepassen. 

Een van de toolings die vrijwel voor elke opleiding wordt ingezet is de draaiboek editor, een online support systeem waarin lessen ingepland kunnen worden. Omdat de draaiboek editor essentieel is voor de meeste opleidingen, heeft het ECOD korte video’s gemaakt om elementen van de draaiboek editor duidelijker op video uit te leggen aan de studenten. Omdat ze GPAL App altijd bij zich hebben, kunnen ze later als ze aan het werk zijn de video’s altijd weer bekijken en ook vragen aan elkaar stellen via de chat. 

“We hebben korte video instructies gemaakt van de draaiboek editor, zodat leerlingen hier echt beter mee overweg kunnen. Door de video’s kunnen we leerlingen beter ondersteunen tijdens de opleiding, maar ook ze wat breder te laten kijken naar wat mogelijk is in het ontwerpen en ontwikkelen van opleidingen.”
– Leo

 

GPAL sluit aan bij Beroepsgericht Onderwijs

In het maken van opleidingen staat de kwalificatiebehoefte altijd centraal. Een opleiding moet immers een militair voorbereiden op zijn werk en voorzien in nieuwe skills en vaardigheden. Ook in het maken en schrijven van opleidingen moet hier dus rekening mee gehouden worden. Zo legt Corne uit dat er sinds enkele jaren een omslag is in hoe men binnen Defensie leerlingen wil laten leren. De visie van het ECOD is daarom meer omgeslagen naar beroepsgericht onderwijs (BGO). In opleidingen wil Defensie medewerkers zo snel mogelijk laten leren binnen de context van de werkplek zodat er een warme overgang kan plaatsvinden naar een operationele eenheid. GPAL sluit hier goed bij aan en kan de juiste ondersteuning aanbieden tijdens de opleiding, maar ook nog daarna. 

“Als ik aan BGO denk dan denk ik echt aan een duaal traject; het klassikaal leren afwisselen met werkplekleren. Een instructeur wordt dan ook meer een coach of begeleider en de leerlingen worden zelfstandiger. Door een stukje zelfstandig leren, het maken van opdrachten en ondersteuning met video’s, slaat GPAL helemaal aan bij BGO. Het is echt informatie just in time and just enough.”
– Leo


Wilt u weten wat GPAL voor uw organisatie kan betekenen?

Stuur ons dan een bericht

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google
    Privacy Policy and
    Terms of Service apply.