Versnel met ons video instructie platform

Door de maatregelingen omtrent het Covid-19 virus, bereiden veel organisaties zich nu al voor op de ‘anderhalve-meter-economie’. Organisaties zullen zich fors moeten aanpassen. Hoe je medewerkers inwerkt, opleidt, in de praktijk laat leren en hoe je kennis uitwisselt, alles moet anders. Ons advies: gebruik deze periode om versneld te digitaliseren.

7 manieren waarmee wij kunnen helpen!

Onze consultants helpen u graag met een gratis advies om deze slag snel te slaan met ons per direct inzetbare GPAL platform.  Hieronder 7  uitdagingen én oplossingen die binnen 1 dag op te starten zijn.

 

1. U wilt (continu wisselende) nieuwe maatregelen versneld implementeren

Film de nieuwe procedures, maak een digitale instructiekaart en deel die via onze GPAL Apps met alle medewerkers zodat maatregelen direct genomen kunnen worden. En nieuwe updates leiden automatisch tot notificaties. Dit kan per afdeling of groep medewerkers apart worden ingericht.

 

2. U kunt geen (praktijk) les of training meer geven zoals voorheen

Film uw (praktijk)lessen en opdrachten. Sla deze gestructureerd op in GPAL en maak er digitale opdrachtkaarten van. Verklein de klassen en laat de studenten zelfstandig werken via de opdrachtkaarten. Kijk tevens welke elementen ook op de werkvloer of op afstand geleerd kunnen worden zodat de klassikale tijd verkleind kan worden. Leg die vast op video en deel die gepersonaliseerd.

 

3. U wilt medewerkers versneld inwerken maar begeleiding moet meer op afstand

Alle procedures die normaal zij aan zij worden voorgedaan, worden nu 1-malig op video vastgelegd door uw eigen experts. Deze worden gestructureerd (soort inhoudsopgave) opgeslagen in onze Apps. Daarna kunt u er eenvoudig een digitaal inwerkboekje van maken om daarmee nieuwe medewerkers zelfstandig thuis of op de werkplek in context te laten oefenen en leren. En let op: het kan nog steeds persoonlijk en met warmte worden gedaan.

 

4. U kunt praktijkbegeleiding op de werkplek niet goed uitvoeren door de 1,5 meter regel

Gebruik dit moment en laat uw ervaren medewerkers tijdens hun werk video instructies maken van de belangrijkste handelingen. Geef ze in hun werkschema wat extra ruimte om dit te doen. Sla deze ter plekke op in GPAL. Binnen enkele dagen kunt u cruciale procedures vastleggen en borgen.  Deel deze direct met de minder ervaren medewerkers zodat ze kunnen zien hoe de handelingen moeten. Als ze vastlopen kunnen ze daar ter plekke een video van maken, deze delen via GPAL en er middels de GPAL chat antwoorden op krijgen van ervaren collega’s middels nieuwe video’s.

 

5. U wilt best practices en ervaringen snel kunnen delen

Geschreven tekst en emails zijn geduldig. Zeker als medewerkers op de werkvloer deze niet of nauwelijks lezen. Maak met GPAL video’s van best practices en deel die middels de GPAL App met verantwoordelijke medewerkers op verschillende locaties regionaal of wereldwijd. Iedere locatie kan reageren en meedoen.

 

6. U wilt versneld nieuwe veiligheidsmaatregelen implementeren

De veiligheid van uw medewerkers staat voorop. Maak video’s waarop voor wordt gedaan welke nieuwe veiligheidsmaatregelen er zijn, sla die gestructureerd op in GPAL en maak er een digitale veiligheidsinstructie kaart van. Deze zijn verplicht om te kijken en te implementeren door medewerkers. Bewijs daarvan kunnen ze filmen en uploaden via de GPAL App. Tevens is precies te zien wie de video instructies wel en niet heeft gezien.

 

7. U wilt uw medewerkers versneld digitaal maken

We zien een versnelde uitrol van nieuwe software binnen alle organisaties. Dat is even wennen voor elke medewerker. Maak met GPAL eenvoudig video uitleg middels screencapture (het opnemen van uw scherm), sla deze gestructureerd op en deel deze direct met alle medewerkers. Medewerkers kunnen ook onderling tips opnemen en delen met elkaar of elkaar antwoorden geven via de chat.

Al deze cases zijn als losse componenten of als geheel snel te implementeren. En zo zijn er nog tientallen cases te bedenken waarbij GPAL uitkomst kan bieden. Breng uw case in en we brainstormen samen of en hoe wij kunnen helpen,

Neem gerust vrijblijvend contact met mij of ons op via info@gpal.nl

Erik Liet
erik.liet@gpal.nl
061313 2889