Het DGOTC verzorgt (bijna) alle geneeskundige opleidingen voor militairen. Zo ook de opleidingen tot Gewondenhelper,  Geneeskundig Verzorger, Medic en Algemeen Militair Verpleegkundige. 

De Uitdaging 

Afgelopen maart zijn op veel plaatsen opleidingen abrupt stilgelegd in verband met COVID-19, en zo ook bij het DGOTC. Het DGOTC kwam hierdoor voor een grote uitdaging te staan. Drie klassen van de opleiding ‘gewondenhelper en geneeskundig verzorger’ konden niet verder opgeleid worden, terwijl een deel van de cursisten bestemd was om op missie te gaan in de maanden daarna. Hoe nu verder was de grote vraag? 

Het DGOTC gebruikt GPAL al in haar opleidingen, maar zag nu kansen om GPAL ook op een andere manier te gebruiken, zodat opleidingen weer snel opgepakt konden worden. Door de 1,5 meter regel en andere maatregelen tegen het COVID-19 virus moest er meer nadruk komen op individuele leertrajecten aan de hand van leertaken boeken en instructievideo’s.
De Uitdaging is duidelijk: GPAL inzetten om individuele leertrajecten op te zetten om zo snel mogelijk de trainingen en opleidingen te kunnen hervatten in deze Corona tijd. 

De Aanpak 

Voor Covid-19 bestonden klassen uit 12 cursisten waarbij opleiders vooral klassikaal werkten. Opleiders verzorgden demonstraties waarna cursisten gingen oefenen volgens een vast rooster. Deze lessen moesten nu omgebouwd worden naar een individueel lesplan. 

 “De afdeling Learning & Development heeft in zeer korte tijd een leertaken boek gemaakt datondersteund wordt met de GPAL-app. Met de betrokken opleiders hebben we intensief gesproken over de verschuiving van de rol van opleider naar die van adaptieve coach. Gezamenlijk zijn wij tot een product gekomen dat recht doet aan de visie op leren & ontwikkelen binnen het DGOTC en waarin de lerende centraal staat.”
Michaël Leenhouwers, hoofd van deze afdeling. 

Iedere cursist krijgt nu een individueel leertraject via een leertaken boek. In het boek staan verschillende lesplannen en oefeningen met daarnaast QR-codes. Zodra de QR-code gescand wordt met de GPAL App komen precies de juiste instructiefilmpjes naar boven. De cursist kan hierdoor makkelijk bij de juiste uitleg komen. Na het kijken van de filmpjes kan de cursist zelfstandig gaan oefenen met de handelingen. Als de handeling eenmaal onder de knie is, kan deze gefilmd worden met een statief of met een film buddy (op 1,5 meter afstand natuurlijk). De cursist evalueert zijn eigen filmpje en uploadt deze in de GPAL ‘leeromgeving’. Deze wordt achteraf bekeken door de opleider die persoonlijke feedback kan geven. 

Hieronder zie je hoe GPAL wordt gebruikt in het leerproces.

 

Aangezien GPAL al eerder gebruikt werd voor de opleiding was er al veel materiaal voor de cursisten beschikbaar in app. Waar nodig, maakten opleiders op een snelle manier aanvullende filmpjes met een Ipad of eigen telefoon. De filmpjes kunnen gestructureerd opgeslagen worden in GPAL, zodat alle video’s overzichtelijk beschikbaar zijn. 

“De opstart is gek en wennen, want je neemt kaders weg en dat voelt een beetje lost. De cursisten missen in het begin de uitleg en de directe feedback van de docent, maar raken daar snel aan gewend. Op eigen tempo werken is fijn en controle via GPAL is erg handig. Ook is het verrassend hoe goed cursisten video’s maken.”

Ook worden de lokalen anders gebruikt voor de lessen. Zo wordt nu een lokaal opgedeeld in vier hoeken. Vier cursisten hebben ieder een eigen hoek met daarin hun eigen spullen met onder andere het leertaken boek, een tablet en een eigen GPAL account. Zo kunnen in elk lokaal vier cursisten makkelijk oefenen en leren in lijn met de 1,5 meter regel. 

Zie hieronder een voorbeeld uit het leertaken boek dat wordt gebruikt in de opleiding

 

De Resultaten

‘’Het video instructie platform GPAL stelde ons in staat heel snel te switchen in de manier van lesgeven. In nog geen 3 weken zijn we omgeschakeld van frontaal lesgeven naar zelfstandig leren.’’  

In 3 weken van klassikale les naar zelfstandig leren

Het geven van klassikaal onderwijs is fors verminderd. Zo worden er alleen nog maar klassikale lessen gegeven (op 1,5 meter afstand) als blijkt dat cursisten hier behoefte aan hebben of als er een nieuw protocol aangeleerd moet worden. De rol van de opleider is dus veranderd, van instructeur naar leercoach. En dit brengt positieve gevolgen met zich mee. 

“De opleiders moeten even aan hun nieuwe rol van coach wennen. Hun rol richt zich nu veel meer op het geven van goede feedback. De opleiders hebben meer aandacht voor de cursisten en zien  dat de cursisten hun  metacognitieve vaardigheden veel meer worden aangesproken en ontwikkeld. De cursisten zijn binnen korte tijd veel verder dan in de oude manier van opleiden. We zien nu al  een significante verhoging van het leerrendement.” 

De cursisten gaan dus vooral zelfstandig op zoek naar de kennis en vaardigheden die zij nodig hebben. Ieder op zijn eigen manier en op zijn eigen tempo. Cursisten kunnen efficiënt en zelfstandig werken met de nodige ondersteuning van de GPAL app. De opleider is aanwezig en kan nu meer persoonlijke aandacht geven. 

Een verbeterde opleiding in minder tijd

De nieuwe manier van lesgeven valt in de smaak. De leerling kan in zijn eigen tempo leren en er zijn meer momenten om handelingen te oefenen. Ook is er meer individuele begeleiding en constante feedback. Niet alleen van de opleider, maar ook van medecursisten die elkaars handelingen kunnen bekijken via de GPAL App. 

“Ook na COVID-19 willen we deze opzet en structuur van zelfstandig vaardigheden leren middels leertaken en met GPAL zoveel mogelijk handhaven. Daarbij krijgen de cursisten de ruimte om zoveel mogelijk zelf te bepalen wat ze nodig hebben om te leren.”
– Michaël Leenhouwers, hoofd van deze afdeling. 

Door het filmen en plaatsen van eigen filmpjes gaan leerlingen automatisch reflecteren op hun eigen werk en blijven ze op die manier groeien en verbeteren. Dit leidt niet alleen tot betere resultaten, maar ook kon de opleiding verkort worden van vijf naar drie weken. Zo bleek dat veel leerlingen beter de stof opnamen door op deze manier te leren. De kwaliteit van lesgeven gaat omhoog en het leerproces wordt minder intensief. 

GPAL ook na de opleiding gebruiken

Het DGOTC wil graag dat cursisten ook na hun opleiding gebruik kunnen blijven maken van GPAL. Wat is er immers fijner dan alle protocollen visueel bij je te hebben zodat je altijd en op ieder moment de video’s terug kan kijken. De leertaken voor de geneeskundige verzorger, worden nu nog uitgevoerd op het DGOTC. In de nabije toekomst is het echter het plan om dit gedeelte van de opleiding, samen met de GPAL app en leertaken boek, bij de parate eenheid neer te leggen. Hier kan de leerling oefenen in het ondersteunen van een arts of verpleegkundige in een specifieke situatie. Er zitten namelijk grote verschillen tussen het assisteren van een dokter op een Marineschip of bij een arts in het veld. De cursist kan op deze manier bekend raken met de werkplek waar hij daadwerkelijk terecht komt. En komt er weer een nieuwe dokter of verpleegkundige? Dat kan deze op dezelfde manier opgeleid worden als onze cursist. 

Bent u geïnteresseerd in het gebruik van GPAL in uw organisatie? 

Neem vrijblijvend contact met ons op 

 

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google
    Privacy Policy and
    Terms of Service apply.