Ziekenhuis Amstelland startte met GPAL om medewerkers snel een eenvoudig veiligheidsinstructies te geven tijdens de Corona crisis. 

In maart werd een cohort-afdeling geopend in het Ziekenhuis Amstelland. Door de enorme toename in corona-patiënten, moest zorgpersoneel versneld en effectief (bij)geschoold worden. GPAL werd ontdekt, en binnen een zeer korte tijd werden voor  200      verpleegkundigen en leidinggevenden, video-instructies beschikbaar over het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen en werden ze op de hoogte gehouden over nieuwe protocollen middels notificaties op de mobiele App. 

‘’In de corona-tijd was natuurlijk de grootste challenge hoe we mensen snel opleiden om op de corona-afdeling te werken terwijl we ze niet samen in een klasje mogen zetten […] Mensen die normaal niet op die afdeling werken moesten ineens nieuwe protocollen leren.’’
– Ingrid, coördinator GPAL bij Ziekenhuis Amstelland

De Uitdaging

Door de toenemende patiëntenstroom en continu wisselende aanpassingen van beleid en protocollen was het essentieel dat personeel snel en flexibel bijgeschoold kon worden. De mogelijkheid tot leren en ontwikkelen was echter schaarser door de regels van social distancing. Ook het personeel dat voorheen optrad als mentor of opleider, was nu juist harder nodig in de zorg, waardoor personeel een groot stuk opleiding misliep. 

‘’Het kon voorkomen dat we ineens een ander schort moesten gebruiken met een andere sluiting, of andere mondkapjes, en dan wil je toch wel mensen graag instrueren hoe ze die veilig kunnen gebruiken.’’

De Aanpak 

Binnen anderhalf uur werd een GPAL omgeving aangemaakt en konden videoinstructies geplaatst worden door eigen experts. Een team van ons zorgpersoneel maakte de video-instructies die vervolgens meteen gedeeld konden worden met de medewerkers. 

Met twee longverpleegkundigen, operatieassistent en infectiepreventie maakten we videoinstructies over het gebruik van ademhalingsmaskers en persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals mondkapjes, de spatbril, schorten en handschoenen.

Het verfilmingsproces ging erg snel en na een middag waren de filmpjes beschikbaar voor al het zorgpersoneel op de corona-afdeling. Zo worden belangrijke handelingen, zoals het opdoen van een mondkapje visueel en begrijpelijk gemaakt.

 ‘Als je bijvoorbeeld een mondkapje op doet, moet je testen of het goed zit. Dit kun je wel beschrijven, maar het is wel veel handiger als iemand dat [op beeld] voordoet.’’ 

“In het begin moesten medewerkers even wennen om zichzelf op film te zien. Toch merk je al snel dat mensen met passie over hun werk vertellen en uiteindelijk het ontzettend leuk vinden om filmpjes te maken.” 

Resultaten

Versneld maken, delen en leren 

Door het gebruik van GPAL kon zorgpersoneel snel op de hoogte gebracht worden van nieuwe procedures en protocollen. Ook de visuele uitleg van nieuwe mondmaskers gaat vele malen sneller. Zo konden de instructies van een nieuw type masker en het gebruik daarvan in minder dan 10 minuten aan de werknemers in het ziekenhuis uitgelegd worden door middel van enkele zelf opgenomen video instructies. De App stuurt notificaties en medewerkers konden in hun eigen tijd en tempo met het masker in de hand kijken hoe ze ermee moesten werken. 

‘’Doordat we zelf gaan filmen worden we heel bewust van ons eigen handelen en merken we dat we [bepaalde handelingen] eigenlijk niet altijd zo doen als het protocol het voorschrijft. En daar begint het leren.’’ 

Het visuele aspect bevordert het leren op de werkplek voor nieuwe medewerkers. Ook biedt de mobiele App extra ondersteuning aan medewerkers om kennis op te frissen en op peil gehouden. Ze hebben de video’s immers altijd beschikbaar op hun telefoon via de GPAL App.  

Medewerkers voelen zich zekerder in hun werk

‘’Wat met name opviel (in de evaluatie) is dat zorgpersoneel aangaf zich zekerder te voelen in hun werk doordat ze die video-instructies konden kijken.’’

Een groot deel van personeel kreeg in de corona-tijd te maken met een aantal procedures en handelingen die zij normaliter niet op een dagelijkse basis uitvoeren. Het bekijken van korte instructievideo’s geeft zorgpersoneel een extra steuntje in de rug met het uitvoeren van lastige handelingen en om te garanderen dat de kwaliteit hoog blijft. 

On the Job video-instructie sluit beter aan 

Los van de corona-instructies, wordt GPAL nu ook gebruikt op  het Vrouw Kind Centrum in het ziekenhuis. Hier worden nu volop filmpjes gemaakt voor het leren op de werkplek. En dat door het eigen team van experts. Ze kunnen de video’s zelf maken, uploaden en delen.  

Ingrid vertelt over de mogelijkheden die zij ziet met GPAL. 

‘’We gebruiken nu  vaak ingekochte e-Learning Modules om mensen op te leiden, maar dan heb je net niet het mondkapje dat wij in ons ziekenhuis hebben of net niet die ene naald die wij gebruiken. Het is veel persoonlijker om de visuele werking te zien in ons ziekenhuis met onze eigen spullen. We gebruiken de video’s nu ook om in eigen gemaakte e-Learning modules te bekijken.’’

Ook is een probleem met e-Learning dat de tijd die tussen het leermoment en de daadwerkelijke toepassing op de werkvloer soms te lang is. Zo krijg je een bepaalde techniek aangeleerd die je pas 8 maanden later voor het eerst toepast, dan ben je het natuurlijk allang kwijt. Het kijken van instructievideo’s komen dan goed van pas.

“Ook werkt het filmen met eigen experts of door lerenden goed. Doordat je jezelf filmt en dat filmpje nog terug kijkt voor je het instuurt, ga je vanzelf al reflecteren op het werk. Misschien dat je het filmpje toch nog een keer opnieuw maakt. Dat zorgt er natuurlijk voor dat je meer oefent en reflecteert.“

Aanvulling op klassikaal?

“Ik denk dat het ook in een klassikale setting goed kan werken. Als lerenden hun opdrachten eerst kunnen bekijken en dan vervolgens zelf een video moeten maken van de handeling.  Dan is de docent er meer als coach en kun je als lerende ook minder makkelijk de dans ontspringen omdat iedereen een video moet maken’’

GPAL als toetsing

Een grote mogelijkheid voor de toekomst wordt gezien in het toetsen van zorgpersoneel. Zo vertelt Ingrid dat iedereen in het ziekenhuis getoetst moet worden op het juist uitvoeren van voorbehouden, risicovolle handelingen en gebruik van medische hulpmiddelen en apparatuur.  Dat is wettelijk voorgeschreven. Ook komt het wel eens voor dat de zorgmedewerker een nachtdienst heeft en tijd heeft om getoetst te worden, maar dat er dan geen toetsers beschikbaar zijn. Of juist andersom dat de toetser voor je neus staat om te toetsen, maar er net drie patiënten binnen komen en er geen tijd is. 

‘’Het zou wel heel mooi zijn als we dit via GPAL kunnen doen, want dan kan degene die getoetst moet worden zichzelf filmen op een moment dat hij of zij even een halfuurtje tijd heeft en hoeft de toetser niet perse op dat moment dienst te hebben en beschikbaar voor die afdeling.‘’

pastedGraphic.png

 

Meer weten over GPAL of eens sparren over uw organisatie? 

Stuur ons dan een bericht

 

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google
    Privacy Policy and
    Terms of Service apply.