Onlangs spraken wij L&D professional Jo Buuts van Learn2Perform.nl, een bevlogen en zeer ervaren opleidingsexpert en -ontwerper, die vele organisaties adviseert over leeroplossingen en het ontwerpen daarvan.  Net als Jo vinden wij dat Performance Improvement het startpunt zou moeten zijn van een L&D traject. Wij stelden de heer Buuts als L&D expert met 40 jaar ervaring een aantal vragen over hoe je Performance Improvement en innovatie een hoofdrol kunt laten spelen bij het ontwikkelen van leerinterventies. (foto bron: https://learning2perform.nl/)

U geeft aan in uw blogs dat Performance Improvement méér is dan alleen de kers op de taart in leerprocessen. Wat moet er veranderen om deze omslag te realiseren?

‘Dat vereist een hele nieuwe mindset van L&D professionals in organisaties. Om dit uit te leggen geef ik je een voorbeeld; iedere professional -dus ook de L&D professional- heeft een mentaal model van zijn vakgebied, jouw werkelijkheid van hoe de dingen in elkaar steken en hoe iets werkt. Vergelijk het mentale model met een kaart van een gebied waar je doorheen trekt; bossen, heuvels, rivieren. De kaart heb je nodig om vervolgens je route te bepalen, hoe pak je bepaalde situaties en problemen aan? Dat is je cognitieve strategie. 

Als je echt werk wilt maken van Performance Improvement heeft je navigatiesysteem echter een upgrade nodig; je kunt niet met een kaart van Europa door Marokko gaan rijden. Om nieuwe routes te kunnen uittekenen, nieuwe strategieën te kunnen bedenken, heb je dus een nieuw mentaal model -een andere kaart- nodig.’

 

Hoe vertaal je dit naar Learning & Development?

‘Het mentale model van L&D is gericht op het leveren van goed georganiseerde leerprocessen met strak gedefinieerde leeruitkomsten. Dat is het gebied waarin we ons bewegen, dat is wat we doen. Onze cognitieve strategie – hoe komen we binnen dat gebied van A naar B- bestaat uit zorgvuldige taak – en trainingsanalyses, leerdoelen, content, leermiddelen en kennis- en  vaardigheidstoetsen. Nieuwe routes, waarbij ondersteuning in het werk het vertrekpunt is, teken je samen met operationele managers en de medewerkers zelf. Dan ontdek je kritieke punten in het werk en de beste manier om medewerkers daarin te kunnen steunen.

Organisaties denken vaak dat het extra tijd kost om Performance Support tools toe te voegen aan een leerprogramma. Hoe zorg je er nu voor dat Performance Support het uitgangspunt wordt, en niet als ‘extra’ wordt gezien?

‘Dáár gaat het inderdaad mis. Performance Support is allesbehalve de kers op de leertaart. Als je trainingen blijft zien als uitgangspunt voor Performance Improvement mis je de essentie: het ondersteunen van de performance zelf, het werk! Het is echt een kwestie van doen en gewoon proberen! Ik geef nog een voorbeeld:

Neem een performance-probleem en begin met het ontwerpen van een of meer trainingen of e-learnings. Misschien ga je zo te werk (vanuit het leren!):

  • Analyseren van taken waarvan je aanneemt dat de uitvoering verbeterd moet worden om het veronderstelde probleem op te lossen;
  • Benoemen van vaardigheden en kennis die nodig is voor een correcte taakuitvoering;
  • Bepalen van een volgorde waarin de taken getraind moeten worden en kennis overgebracht moet worden;
  • Bepalen van de didactiek: online/offline, werkvormen, beschikbare tijd etc.;
  • Programmeren van de training.

Oh ja….ondersteuning tijdens het werk: Performance Support. Uhmm….we ontwikkelen nog een app met geheugensteuntjes uit de training! Eureka!! De kers op de taart.

Als je Performance Improvement werkelijk serieus neemt, kun je beter (vanuit Performance Improvement!) werken:

  • Het proces waarin het performance-probleem zich voordoet, analyseren met de uitvoerders.
  • Inventariseren waar het mis gaat en waar betere/meer ondersteuning nodig is.
  • Benoemen van kritieke taken waarvoor extra training nodig is voorafgaand aan de ondersteuning in het werk.
  • Met de performers nagaan welke ondersteuning in het werk het meest effectief en gewenst is.
  • De noodzakelijke Performance Support en de extra trainingsmomenten ontwerpen, ontwikkelen en programmeren.

Het mentale model dat je gebruikt voor het ontwerpen en ontwikkelen van leerprocessen, leidt niet tot effectieve Performance Support. Het lukt je gewoonweg niet omdat de route naar Performance Improvement “niet op de kaart staat”.

Terwijl andersom, (met een mentaal model voor het ontwerpen van performance support), de trainingen die je ontwerpt altijd en uitsluitend zullen leiden tot effectieve ondersteuning in het werk. En daardoor tot Performance Improvement!’

Hartelijk dank voor deze uitleg! Met GPAL geven wij werkplekleren ook een hoofdrol in het verbeteren en innoveren van leerontwikkeling. Heeft u nog andere aanvullende tips om Performance Support als uitgangspunt te nemen?

De methodologie van 5 Moments of Needs biedt houvast om van meet af aan de performance als uitgangspunt te nemen. Zodat L&D daadwerkelijk waarde toevoegt aan de business door te werken aan Performance Improvement en L&D bijdraagt aan het realiseren van bedrijfsdoelstellingen. 5 Moments of Need start met het opsplitsen van het werkproces in concrete taken en stappen zoals die in de praktijk door experts worden uitgevoerd. Vervolgens wordt samen met de experts nagegaan welke kennis en ondersteuning daarbij nodig is. Dát is het startpunt. Van daar uit wordt de impact van de uitvoering van de taken en stappen beoordeeld en voor taken die bij falen of incorrecte uitvoering catastrofale gevolgen zouden hebben op het werkproces of voor de organisatie, worden traditionele interventies als bijvoorbeeld trainingen ontworpen. Bovendien worden die taken ook nog ondersteund door Performance Support. Zo blijft de focus op performance gericht, terwijl op andere momenten ook training wordt ingezet als dat noodzakelijk en effectief is. Resultaat: een optimale blend met de focus op Performance Improvement!’

 

—————————————————————————————————————————————————————————-

Meer informatie over hoe je GPAL kunt inzetten voor Performance Improvement vind je op onze website, of vertellen we je graag zelf tijdens een demonstratie bij jou op locatie!

Neem contact met ons op voor het maken van een afspraak of demonstratie, of het aanvragen van meer informatie en cases via ons contactformulier