QR & Beacons

Geef uw medewerkers de juiste instructies op het moment dat ze het nodig hebben

Toegankelijk

Creëer een omgeving waarin uw werknemers op het juiste moment snel toegang hebben tot de juiste informatie door beacons en QR-codes te gebruiken die zijn geïntegreerd in het GPAL-platform.

Beacons and QR codes can be linked to specific subjects containing instruction videos and  placed in designated areas. These designated areas could be linked to business processes or one of your business’s tools or machines. In this way, videos containing the right information will automatically become available. Beacons en QR-codes kunnen worden gekoppeld aan specifieke onderwerpen die instructievideo’s bevatten en op aangewezen locaties worden geplaatst. Deze aangewezen locaties kunnen worden gekoppeld aan bedrijfsprocessen of een van de tools of machines van uw bedrijf. Op deze manier worden video’s met de juiste informatie automatisch beschikbaar. QR-codes en Beacons vergemakkelijken het leren op de werkplek, en dit verkort de instructietijd aanzienlijk!Beacons en QR-codes vormen een geïntegreerd onderdeel van het GPAL-platform. De GPAL-app herkent ze en in de Management Console worden ze gegenereerd, opgeslagen en beheerd.

Management console

Meer

GPAL App

Meer

GPAL web app

Meer

Management console

Meer

GPAL App

Meer

GPAL web app

Meer